Liplift

Liplift

Elke 10 jaar verlengt de bovenlip tot 1 mm. Vaak blijft een lange bovenlip onopgemerkt, maar speelt deze toch een belangrijke rol in de veroudering van een gelaat. Een liplift verkort subtiel en doet de bovenlip ontrollen zodat lipfillers niet of niet meer noodzakelijk zijn voor een mooi en natuurlijk resultaat.

Hebben uw lippen te weinig volume? Volume kan tijdelijk of blijvend worden toegevoegd aan de boven- en/of onderlip. Fillers zijn idealiter tijdelijk en verdwijnen na een tijdje. Blijvende veranderingen worden vaak met eigen weefselgreffes uitgevoerd.

De bovenlip dient steeds in harmonie te zijn met de onderlip. Ook de omliggende structuren, zoals het filtrum en de marionettelijnen, hebben hun invloed op het voorkomen van de lippen. Ook deze zones kunnen geoptimaliseerd worden met fillers of definitieve oplossingen.

DOEL VAN EEN LIPLIFT

De verlenging en afvlakking van de bovenlip heeft een zeer uitgesproken invloed op de ouderdom van een gezicht. Het toevoegen van volume met lipfillers aan een te lange bovenlip geeft een zeer onnatuurlijk resultaat. Het is belangrijk hier bedacht op te zijn.

Een liplift herstelt de jeugdige lengte van de bovenlip en ontrolt de lip zodat meer lippenrood zichtbaar wordt. Soms is het toch noodzakelijk volume toe te voegen aan de lip middels lipofilling of hyaluronzuurfillers.

De operatie houdt in dat overtollige huid wordt weggenomen net onderaan en in de neus. De insneden in de huid worden gemaakt in de natuurlijke huidplooien en zijn vrijwel niet zichtbaar.

DUUR VAN EEN LIPLIFT

Een liplift duurt gewoonlijk 1 tot 1,5 uur en gebeurt onder locale of algemene verdoving. Bij de combinatie met andere ingrepen dringt een algemene verdoving zich op. De operatie kan in dagziekenhuis of met overnachting worden uitgevoerd.

KANDIDAAT VOOR EEN LIPLIFT

Volwassen patiënten – man of vrouw – komen in aanmerking voor een liplift. Gewoonlijk zijn de kandidaten ouder dan 30-35 jaar, maar in specifieke situaties kunnen ook jongere kandidaten in aanmerking komen.

De ideale kandidaat voor een liplift is iemand die in goede fysieke en mentale gezondheid is. Rokers worden aangemoedigd ten laatste 4 weken voor de procedure te stoppen met roken. Het consumeren van alcohol voor of na de operatie is te vermijden. Dit ondersteunt de heling en helpt complicaties te vermijden.

RISICO’S VAN EEN LIPLIFT

De meeste patiënten ontwikkelen geen complicaties, maar elke chirurgische procedure heeft risico’s. Enerzijds is het ongewoon dat uw arts alle mogelijke, zeldzame complicaties met u overloopt. Anderzijds dient u over voldoende informatie te beschikken om alle risico’s, voordelen en beperkingen van de chirurgie tegen elkaar af te wegen. Als u zorgen of bedenkingen hebt over specifieke complicaties waar u van gehoord heeft, bespreek deze dan met uw arts.

In de literatuur frequent beschreven risico’s zijn oa:

– infectie

– nabloeding

– suboptimale littekenheling

GEVOLGEN VAN EEN LIPLIFT

De eerste postoperatieve week kan de huid rond de lip opzwellen en blauw verkleuren. De lip kan soms wat gevoelloos zijn en de beweging kan initieel gestoord zijn. Het is aan te raden zachte voeding te hanteren tot de eerste postoperatieve controle.

Tijdens de eerste postoperatieve controle op 5-7 dagen zullen de meeste draadjes worden verwijderd. Reken dus op 7 dagen herstelperiode gedurende dewelke zware inspanningen dienen te worden vermeden.

KOSTPRIJS VAN EEN LIPLIFT

De prijs van deze behandeling varieert afhankelijk van de operatietijd en de complexiteit van de procedure. De prijs zal u worden medegedeeld exclusief BTW. Deze behandeling wordt niet terugbetaald door het RIZIV.