Kincorrectie

Kincorrectie

Functie en esthetiek gaan hand in hand. Een zwak kinprofiel heeft naast de esthetische bezwaren vaak het gevolg dat er geen spontane lipsluiting aanwezig is. Frequent leidt dit tot allerhande functionele intraorale problemen (xerostomie, tandvleesproblemen, etc.). In bepaalde gevallen is een zwak kinprofiel het gevolg van een te korte onderkaak. Bespreek dit met uw arts.

Bespreek uw wensen en verlangens tijdens een consultatie of een “Facedate”. Aan de hand van een simulatie op een 3D Vectra model van uw aangezicht kan u samen met uw arts bespreken wat uw esthetische wensen zijn. Dit bevordert de communicatie tussen de arts en de patiënt, en schept eveneens realistische verwachtingen.

Het kinprofiel kan worden aangepast middels een kinplastie of een kinimplantaat. Bij een kinplastie wordt het harde deel van uw kin naar voor verplaatst. Een kinimplantaat kan toch aangewezen zijn bij specifieke wensen van de patiënt die niet met een kinplastie kunnen worden gecreëerd. Deze implantaten worden “patiënt specifiek” vervaardigd. De vorm hiervan wordt met de patiënt besproken.

INDICATIE KINCORRECTIE

Functie en esthetiek gaan hand in hand. Een zwak kinprofiel (terugliggende kin) heeft naast de esthetische bezwaren vaak het gevolg dat er geen spontane lipsluiting aanwezig is. Frequent leidt dit tot allerhande functionele intraorale problemen (xerostomie, tandvleesproblemen, etc.). In bepaalde gevallen is een zwak kinprofiel het gevolg van een te korte onderkaak. Bespreek dit met uw arts.

HOE GEBEURT DE INGREEP

De kincorrectie (kinosteotomie, genioplastie) bestaat uit het doornemen van de harde deel van de kin. Het design van deze osteotomie laat toe dat de kin kan worden verplaatst naar de correctie positie. De kin wordt gefixeerd met 1 titaniumplaatje.

De ingreep duurt, dankzij een gedetailleerde 3D voorbereiding, slechts 30-40 minuten en wordt uitgevoerd onder algemene verdoving. De patiënt blijft 1 nacht in het ziekenhuis en keert huiswaarts de volgende ochtend. Tijdens de postoperatieve periode wordt een koelmachine (Hilotherm®), lymfedrainage (kinesist), een kinverband, medicatie en frequente controle bij de chirurg voorzien. De details van het postoperatieve verloop worden op de eerste consultatie bij Dr. Van Genechten besproken.

KOSTPRIJS VAN EEN KINCORRECTIE

De prijs van deze behandeling varieert afhankelijk van de operatietijd en de complexiteit van de procedure. De prijs zal u worden medegedeeld exclusief BTW. Deze behandeling wordt niet terugbetaald door het RIZIV.